Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen "Zásady") se vztahuje na veškeré osobní údaje, které online obchod "Empire of Knives" (dále jen "Společnost") může získat od Uživatele během jeho pobytu na webových stránkách http://knives.cz nebo jeho subdomén (dále jen "Webové stránky"). Také, Politika popisuje, jak Společnost shromažďuje, využívá a zveřejňuje osobní informace shromážděné přes Webové stránky. Uživatel používáním Webové stránky, dává svůj souhlas ke shromažďování a použití Společnost jeho osobní údaje.

Získání osobních údajů

Uživatel může navštívit Webové stránky, a ne hlásit své osobní údaje, ale v některých případech, kdy Uživatel se rozhodl získat nějaké informace, využít výhod nebo zakoupit Produkty Společnosti (žádný software, vyvinutý Společností a vydala se na Webových stránkách), Firma žádá o osobní informace Uživatele.

Společnost je oprávněna požadovat od Uživatele následující údaje: jméno a příjmení, název společnosti, kterou zastupuje (pokud existuje), poštovní adresa, telefonní číslo, e-mailovou adresu, a také finanční a jiné informace, která je uvedena na Webových stránkách.

Veškeré informace, automaticky считываемая v důsledku návštěvy Uživatelem Webových stránek, včetně sekvence zobrazení, se používá bez identifikace jednotlivých uživatelů. Společnost používá soubory "cookies" k tomu, aby vaše Webové stránky více uživatelsky přívětivé pro Uživatele.

Použití a zpřístupnění osobních údajů

Společnost používá osobní údaje Uživatele pro poskytování služeb a Produktů, řešení sporů a řešení problémů, zvýšení pohodlí a zlepšení Webových stránek, informování o nových službách a Produktech. Uživatel registrací na Webových stránkách, automaticky souhlasí s tím, aby příjem od Společnosti, informace o poskytovaných službách, o aktualizovaných verzích či nových Produktech Společnosti, stejně jako jiné informace, které Společnost považuje důležitým informovat.

Společnost se nikomu neprodává a neodhalí vaše osobní informace o Uživateli. Společnost je oprávněna vystavit a předat osobní údaje třetím osobám pouze v tom případě, pokud to vyžaduje ruská nebo mezinárodní zákony a/nebo orgány dodrženy zákonné postupy.

Prohlížení a editace osobních údajů

Společnost poskytuje Uživateli, зарегистрированному na Webových stránkách, možnost kdykoliv zobrazit a upravit své osobní údaje. Pro toho, chcete-li upravit osobní údaje, Uživatel musí přihlásit do svého účtu na příslušné stránce Webové stránky (http://knives.cz/profiles-update).

Odkazy na jiné webové stránky

Webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky třetích stran. Společnost nekontroluje tyto webové stránky a jejich zásady ochrany osobních údajů. Společnost vyzvala Uživatele před předložením svých osobních údajů na těchto internetových stránkách se blíže seznámit s jejich zásadami ochrany osobních údajů.

Bezpečnost

Společnost přijala odpovídající opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů Uživatele před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, zveřejněním nebo změny. Nicméně, je způsob předávání informací a způsob jeho skladování na Internetu nemusí být zcela bezpečné, takže se Společnost nezaručuje absolutní bezpečnost osobních údajů.

Změny podmínek Podmínky

Společnost si vyhrazuje právo měnit podmínky Politiky. V případě provedení změn, Společnost zveřejňuje všechny doplňky a změny Politiky na Webových stránkách. Při dalším používání služeb a používání Produktů Společnosti, Uživatel souhlasí s novými podmínkami Politiky.


Nové příjmy